Εκπαίδευση

Η Caprari προσφέρει κατά διαστήματα μαθήματα τεχνικής κατάρτισης για το προσωπικό του δικτύου και των πελατών του και οργανώνει σεμινάρια υψηλού επιπέδου με ειδικούς εκπαιδευτές, με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων και την παροχή καινοτόμων λύσεων για την άντληση υψηλής απόδοσης.

Με την εμπειρία που αποκτήθηκε από την ολοκληρωμένη διαχείριση του κύκλου του νερού, η Caprari προσφέρει τις γνώσεις της για την καλύτερη διαχείριση του προϊόντος και των κυριότερων εφαρμογών του. Η διαθεσιμότητα εξοπλισμού και οι χώροι επίδειξης για την προσομοίωση των συνθηκών εργασίας επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν υψηλό βαθμό δεξιοτήτων, μέσω πρακτικών ασκήσεων που αφορούν την επιλογή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των αντλιών.

Τα μαθήματα προγραμματίζονται με βάση τη ζήτηση προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής αριθμός συμμετεχόντων, ώστε να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος και οι πόροι, και πραγματοποιούνται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Caprari, μια μονάδα αποκλειστικά αφιερωμένη στην εκπαίδευση και εξοπλισμένη με τα πιο προηγμένα εκπαιδευτικά εργαλεία.
Εκπαίδευση