Ύδρευση

PM
Πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες διπλής έδρασης

Οριζόντιες πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες διπλής έδρασης για υψηλές πιέσεις. Κατασκευασμένες από ειδικό σφαιροειδή χυτοσίδηρο κατάλληλο για πιέσεις λειτουργίας έως (100 bar) και ειδικό ορείχαλκο. Διπλή έδραση του άξονα με υπερδιαστασεολογημένα έδρανα και σύστημα εξισορρόπησης της αξονικής ώσης. Η στεγάνωση πραγματοποιείται με σαλαμάστρα ή με ζυγοσταθμισμένο μηχανικό στυπιοθλίπτη. Εξασφαλίζουν αξεπέραστη απόδοση και κορυφαίους υδραυλικούς βαθμούς απόδοσης. Οι κύριοι τομείς εφαρμογής είναι παροχή καθαρού νερού, εγκαταστάσεις τεχνητής χιόνωσης, βιομηχανικές εφαρμογές, πυρόσβεση και άρδευση.
Πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες διπλής έδρασης
Πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες διπλής έδρασης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή l/s 160
Μανομετρικό ύψος m 1000
Ισχύς kW 650

Σχετιζόμενα προϊόντα