Δημόσια έργα

Desert Line
Υποβρύχιες ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντλίες ακτινικής ροής

The right choice for high concentrations of solids and sand up to 300 g/m3
The new 4” and 6” submersible pumps for small and medium-size wells are Caprari's answer to the need for high performance plus long life in extremely heavy duty conditions.
Compact and stainless, they combine power and reliability thanks to their pioneering type of construction and the quality of the materials.
Υποβρύχιες ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντλίες ακτινικής ροής
Υποβρύχιες ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντλίες ακτινικής ροής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή l/s 9.5
Μανομετρικό ύψος m 690
Ισχύς kW 37

Σχετιζόμενα προϊόντα