Ύδρευση

E20S-E22S
Υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες μεικτής ροής

Electric mixed flow borehole lifting pumps that require medium-high flows.
Coupled to asynchronous borehole motors at 1.450 rpm, thanks to the low speed of rotation they ensure great reliability with low wear and a long life. Sturdy construction
of cast iron, bronze or stainless steel with impellers locked on the stainless steel shaft. These electric pumps are particularly suited for continuous use in water supply, treatment systems and industrial systems in general where, besides their great reliability, energy savings play a fundamental role ensured by the excellent hydraulic efficiencies that characterise these electric pumps.

Τεκμηρίωση

Υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες μεικτής ροής
Υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες μεικτής ροής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή l/s 350
Μανομετρικό ύψος m 130
Ισχύς kW 240

Σχετιζόμενα προϊόντα