Είσοδος

Η Caprari παρέχει μια σειρά από εργαλεία για τον εμπλουτισμό της σχέσης της με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα.


Εγγραφείτε στο iPump και θα έχετε πρόσβαση στην πύλη μας για τους επαγγελματίες


Εγγραφείτε για να κατεβάσετε όλη την τεκμηρίωση

ΕίσοδοςΕίσοδος


"Ο/Η υπογράφων/υπογράφουσα λαμβάνοντας υπόψη ότι1. Έχει διαβάσει προσεκτικά και κατανοεί σε όλα τα μέρη της την πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 196/2003.2. Γνωρίζει πλήρως τα δικαιώματά του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 196/2003, 3. Ενεργεί ελεύθερα και χωρίς καμία δέσμευση ή ψυχολογική πίεση. Λαμβάνονταςυπόψη τα παραπάνω, εκφράζει την πλήρη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και την επεξεργασία των δημόσιων προσωπικών δεδομένων του και, ενδεχομένως, ευαίσθητων,που απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο α) της παραπάνω πληροφόρησης.

Αποδοχή *

"Συγκατάθεση για ""direct marketing"" (αυτή η συγκατάθεση είναι προαιρετική).Ο/η υπογράφων/υπογράφουσα εκφράζει την ειδική και ρητή συγκατάθεση, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο στοιχείο β) της πληροφόρησης και, συνεπώς, συναινεί στη λήψη διαφημιστικού υλικού/διαφημίσεων, όπως φυλλάδια, προσκλήσεις, ενημερωτικά δελτία, μέσω ταχυδρομείου, e-mail, τηλέφωνο, φαξ, SMS, MMS και άλλα παρόμοια μέσα, που προέρχονται από τον Ιδιοκτήτη. Συμφωνείται από τώρα, ότι ένα ειδικό δικαίωμα του υπογράφοντος είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεσή επικοινωνώντας με τον Ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο για απαντήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποδοχή