Ενημερωτικό Δελτίο

Μείνετε ενημερωμένος σχετικά με τα νέα της Caprari,
εγγραφείτε δωρεάν στο ενημερωτικό δελτίο


"Ο/Η υπογράφων/υπογράφουσα λαμβάνοντας υπόψη ότι1. Έχει διαβάσει προσεκτικά και κατανοεί σε όλα τα μέρη της την πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 196/2003.2. Γνωρίζει πλήρως τα δικαιώματά του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 196/2003, 3. Ενεργεί ελεύθερα και χωρίς καμία δέσμευση ή ψυχολογική πίεση. Λαμβάνονταςυπόψη τα παραπάνω, εκφράζει την πλήρη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και την επεξεργασία των δημόσιων προσωπικών δεδομένων του και, ενδεχομένως, ευαίσθητων,που απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο α) της παραπάνω πληροφόρησης.

Αποδοχή *

Συγκατάθεση για ""direct marketing" (αυτή η συγκατάθεση είναι προαιρετική).Ο/η υπογράφων/υπογράφουσα εκφράζει την ειδική και ρητή συγκατάθεση, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο στοιχείο β) της πληροφόρησης και, συνεπώς, συναινεί στη λήψη διαφημιστικού υλικού/διαφημίσεων, όπως φυλλάδια, προσκλήσεις, ενημερωτικά δελτία, μέσω ταχυδρομείου, e-mail, τηλέφωνο, φαξ, SMS, MMS και άλλα παρόμοια μέσα, που προέρχονται από τον Ιδιοκτήτη. Συμφωνείται από τώρα, ότι ένα ειδικό δικαίωμα του υπογράφοντος είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεσή επικοινωνώντας με τον Ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο για απαντήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποδοχή


Θα μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Caprari,
τις συμμετοχές σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, εξασφαλίζοντας ένα προνομιακό κανάλι επικοινωνίας με την εταιρεία