Βιογραφικό

Αν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία ή να κάνετε πρακτική εξάσκηση στην εταιρεία μας, μπορείτε να μας στείλετε την αίτησή σας, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Αν δεν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας.
Job area
Προσωπικά στοιχεία
ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Τομείς ενδιαφέροντος


Εκπαίδευση
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επαγγελματική διαδρομή
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ολοκλήρωση/Συνημμένα


Πολιτική απορρήτου
I the undersigned, given that
1. Έχει διαβάσει προσεκτικά και κατανοεί σε όλα τα μέρη της την πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 196/2003.2. Γνωρίζει πλήρως τα δικαιώματά του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 196/2003, 3. Ενεργεί ελεύθερα και χωρίς καμία δέσμευση ή ψυχολογική πίεση. Λαμβάνονταςυπόψη τα παραπάνω, εκφράζει την πλήρη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και την επεξεργασία των δημόσιων προσωπικών δεδομένων του και, ενδεχομένως, ευαίσθητων,που απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο α) της παραπάνω πληροφόρησης.

I accept *