ΕπικοινωνίαCaprari S.p.A.

Headquarters

Via Emilia Ovest 900 - 41123 Modena - Italy
Tel. +39 059 897 61 1 - Fax. +39 059 897 897

Logistics & Training Center
Via G. Cavani 220 - 41123 Modena - Italy
Tel. +39 059 897 611 - Fax. +39 059 897


"Ο/Η υπογράφων/υπογράφουσα λαμβάνοντας υπόψη ότι1. Έχει διαβάσει προσεκτικά και κατανοεί σε όλα τα μέρη της την πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 196/2003.2. Γνωρίζει πλήρως τα δικαιώματά του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 196/2003, 3. Ενεργεί ελεύθερα και χωρίς καμία δέσμευση ή ψυχολογική πίεση. Λαμβάνονταςυπόψη τα παραπάνω, εκφράζει την πλήρη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και την επεξεργασία των δημόσιων προσωπικών δεδομένων του και, ενδεχομένως, ευαίσθητων,που απαιτούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο α) της παραπάνω πληροφόρησης.

Αποδοχή *

Συγκατάθεση για ""direct marketing" (αυτή η συγκατάθεση είναι προαιρετική).Ο/η υπογράφων/υπογράφουσα εκφράζει την ειδική και ρητή συγκατάθεση, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο στοιχείο β) της πληροφόρησης και, συνεπώς, συναινεί στη λήψη διαφημιστικού υλικού/διαφημίσεων, όπως φυλλάδια, προσκλήσεις, ενημερωτικά δελτία, μέσω ταχυδρομείου, e-mail, τηλέφωνο, φαξ, SMS, MMS και άλλα παρόμοια μέσα, που προέρχονται από τον Ιδιοκτήτη. Συμφωνείται από τώρα, ότι ένα ειδικό δικαίωμα του υπογράφοντος είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεσή επικοινωνώντας με τον Ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο για απαντήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποδοχή


Subsidiaries

Caprari France S.A.S.

16, rue Claude Bernard – ZA Pariwest
78310 MAUREPAS

Tel.+33(0)1.30 13.92.70
Fax.+33(0)1.30 13.92.77
 

Caprari Portugal LDA

Rua Do Matadouro Regional - Lote 46,Armazéns B e C Zona Industrial de Santarém - Apartado 17
2005-002 Santarém - Portugal

Tel. +351 243 350610
Fax. +351 243 350619
 

Bombas Caprari S.A.

C/ Federico Chueca 5 - Polig. Ind. Santa Rosa 28806 Alcalá de Henares - Madrid - Spain

Tel. +34 91 8895861

Caprari PUMPS (UK) LTD

Caprari House, Bakewell Road
Orton Southgate Peterborough PE2 6XU - United Kingdom
Tel. +44 1733 371605
Fax. +44 1733 371607

Caprari Pumps Australia PTY LTD

no. 1 Maritime Court
SA 5013 Gillman
South Australia - AUSTRALIA
 
Tel: +61.8.8240.0767
Fax: +61.8.8244.4462

Caprari Pumpen GmbH

Kleemanngasse 15
D-90765 Fürth Bayern - Germany

Tel. +49 911 610930
Fax. +49 911 6109349

Caprari Tunisie S.A.

Rue Annaba - Z. Ind.elle Ben Arous
2013 Ben Arous - Tunisia

Tel. +216 79 390001
Fax. +216 79 390044
 

Caprari Hellas S.A.

ΒΙ.ΠΕ.Θ
570 22 Θεσ/νίκη - Greece

Tel. +30 2310 797967
Fax. +30 2310 797968
 

Caprari Pumps Shanghai co. Ltd.

1109 Shenneng International plaza, No.1 Central Fuxing Rd.
Huangpu district, Shanghai - CHINA
Cap: 200011
Tel: +86.21-53865192

Fax: +86.21-68296068

POLMOT MOTOR

Büyük Kayacık Mah. 
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cad. No :15 42300 Selcuklu
Konya,Türkiye

Tel    +90 332 239 1113
Fax    +90 332 239 1156